Wścieklizna

Wścieklizna

Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). W Polsce rezerwuarem wścieklizny jest lis rudy.

Jak rozpoznać objawy wścieklizny u psa lub kota?

Jeśli nasz pupil nie był szczepiony i miał kontakt z zakażonym zwierzęciem (np. jego śliną) lub, co gorsza, został przez nie pogryziony, objawy zakażenia wścieklizną mogą pojawić się po upływie od kilku dni do kilku miesięcy.

Choroba może przybrać postać cichą lub aktywną, ale jej symptomy nieco się różnią
u poszczególnych gatunków zwierząt.

  • Wścieklizna u psa może wywoływać objawy takie jak pobudzenie, niepokój, nadmierna ruchliwość i popęd, ochrypłe szczekanie, gryzienie przedmiotów, ślinotok, opadanie żuchwy, wypadanie języka, zez, niedowłady i porażenia.
  • Wścieklizna u kota powoduje podobne zachowania i porażenia, a ponadto ciągłe miauczenie, uciekanie, chowanie się i agresję.

Choremu zwierzęciu nie można pomóc, stanowi też ono śmiertelne zagrożenie dla człowieka. Dlatego nie dopuszczajmy do zarażenia – szczepmy naszych pupili i nie pozwalajmy chodzić swobodnie po terenach, gdzie żyją dzikie gatunki ssaków.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązkiem właściciela lub opiekuna zwierzęcia jest:

  • szczepienie psów powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
  • Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
  • Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, a po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

 

opublikowano 23 marca 2023