Wsparcie dla szkół w procesie zdalnego nauczania

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Będzino w dniu 10 kwietnia 2020 r. otrzymała informację, iż złożony przez Gminę Będzino wniosek został zweryfikowany pozytywnie i gmina otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego  pn.: ”Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupionych zostanie 26 laptopów wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz 3 tablety na łączną kwotę 59 999,85zł.

Laptopy zostaną przekazane do 4 szkół, których organem prowadzącym jest  Gmina Będzino. Zgodnie z projektem, na czas zamknięcia placówek, uczniowie będą mogli wypożyczyć laptopy, które będą służyć do celów dydaktycznych w czasie trwania zdalnego nauczania.

Po zakończeniu systemu zdalnego nauczania, laptopy doposażą sale informatyczne poszczególnych szkół, gdzie uczniowie będą mogli z nich korzystać w ramach zajęć na lekcji informatyki.

opublikowano 16 kwietnia 2020