Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja


W związku z planowanym przystąpieniem do programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do składania oświadczeń będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Będzino.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie jest przeznaczone na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie

OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę

Termin składania oświadczeń upływa 15 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Będzino, do której aktualnie uczęszcza dziecko lub (w przypadku uczniów szkół średnich) w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino w godzinach urzędowania.

Wyżej wymienione oświadczenia można pobrać ze strony www.bedzino.pl (linki powyżej) lub otrzymać w Urzędzie Gminy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Lewandowską – insp. ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych : tel. 94 31 62 541, pok. 15  e-mail: k.lewandowska@bedzino.pl

Załącznik nr 8 – oświadczenie rodzica

Załącznik nr 9 – oświadczenie ucznia

opublikowano 5 października 2021