W dniu 24 września 2019 r. , o godz. 09.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie, odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy w Będzinie. Tematem posiedzenia będzie m.in. omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień