Wspólnie odkrywamy przyrodę

W dniach 18-20 października grupa 13 uczniów z Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu wyjechała wraz z opiekunami do Szkoły Podstawowej im. Maxa Kienitza w Britz w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Program każdej wymiany zawiera wspólne zajęcia mające na celu poznawanie kultury, historii i zwyczajów kraju partnerskiego oraz zajęcia turystyczne, integracyjne i sportowe. Tegoroczna wizyta przebiegała pod hasłem „Wspólnie odkrywamy przyrodę”. Nad jej organizacją i przebiegiem czuwali: Mirosław Gostomczyk – dyrektor Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża, Jolanta Szuba – jego zastępca oraz Mariola Drogosz – nauczycielka języka niemieckiego.

Organizacja wymiany możliwa była dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze Szczecina oraz dzięki Wójtowi Gminy Będzino Henrykowi Brodzie.

Polscy i niemieccy uczniowie wspólnie odkrywali przyrodę, co miało na celu poznawanie jej piękna oraz rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych.Swoją przygodę rozpoczęli od zwiedzenia Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wald-Solar-Heim w Eberswalde, gdzie mogli po raz pierwszy ujrzeć zadziwiające cuda natury. Kolejnym punktem programu zwiedzania było ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne w Brodowinie. Tutaj uczniowie mieli okazję skosztować naturalnych produktów. Ciekawość wzbudziło też Centrum Edukacji Przyrodniczej NABU w Blumberger  Mühle, którego budynek swoim kształtem przypomina pień drzewa. Uczniowie w towarzystwie przewodnika Straży Przyrody podziwiali tu królestwo bobrów i uczyli się wypiekać chleb.

Odbyły się też wspólne lekcje biologii i geografii prowadzone w języku niemieckim. Pieczono ciasteczka i wykonywano prace artystycznez wykorzystaniem naturalnych materiałów. Wspólna nauka gry na instrumentach muzycznych oraz śpiewanie urozmaicały wspólne spotkania.

Popołudnia uczniowie naszej szkoły spędzali w domach swoich niemieckich partnerów, co umożliwiło wzajemne poznawanie się, zawieranie bliższych znajomości, a także naukę języków obcych.

Na koniec wymiany uczniowie tworzyli już jeden zgrany zespół. Żal było się rozstawać i odjeżdżać. Wszyscy z tęsknotą i niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z przyjaciółmi z Niemiec, które odbędzie się w czerwcu 2013r. w Polsce.

Opracowała: Mariola Drogosz

[nggallery id=25]