Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Będzinko

W dniu 10 maja odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Będzinko. Nowym Sołtysem został Pan Andrzej Matuszewski., członkami Rady Sołeckiej zostali: Pani Patrycja Bojańczyk, Pani Aleksandra Kwiatkowska, Pani Monika Matuszewska, Pan Artur Machaj, Pan Roman Kwiatkowski. Gratulujemy!

opublikowano 11 maja 2024