Wykaz nieruchomości nr 1/03/2021 przeznaczonych do dzierżawy i najmu do 3 lat