WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NR 1/03/2022 PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY