Wykaz nieruchomości nr 1/04/2022 przeznaczonych do najmu i dzierżawy do 3 lat.