Wykaz nieruchomości nr 1/01/2017 przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat