Wykaz nieruchomości nr 1/04/2017 przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat