Wykaz nieruchomości Nr 1/08/2017 przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat