Wykaz nieruchomości Nr 1/09/2017 przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat