Wykaz nieruchomości Nr 1/10/2017 przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat