Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat nr 1/10/2019