Wykaz nr 1/04/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat [aktualizacja]