Wykaz nr 1/05/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat