Wykaz nr 1/06/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat