Wykaz nr 1/09/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat

Wykaz nr  1/09/2019 nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat