Wykaz nr 1/09/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat