Wykaz nr 1/10/2022 nieruchomości przekazanych do dzierżawy do 3 lat

przetarg 1.10.2022