Wykaz nr 1/12/2017 nieruchomości do dzierżawy do 3 lat