Wykaz Nr 2/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat