Wykaz Punktów i harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu koszalińskiego od 01.01.2022 r.