WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH – PILOTAŻ WFOŚ SZCZECIN

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14 kwietnia otworzył nabór do pilotażowego programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła jako uzupełnienie aktualnej edycji programu rządowego ?Czyste Powietrze?. Tym razem wsparciem objęte zostaną budynki wielorodzinne , dotychczas wyłączone ze wsparcia w ramach programu rządowego.

Pilotaż jest adresowany zatem do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W ramach programu , przewidziano  podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania, uzależniony od dochodów gospodarstw domowych. Dofinasowanie można uzyskać  na zakup i montaż nowego źródła ciepła (pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe), a także na  termomodernizację, w tym ocieplenie (w przypadku wnioskowania przez wspólnoty), oraz zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Osoby fizyczne, o  dochodach do 100 000 zł rocznie mogą skorzystać z  podstawowego poziomu dofinansowania, którego maksymalna intensywność może wynieść od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych. Dla podwyższonego poziomu dofinansowania  dotacje wynosić mają  maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Dla wspólnot mieszkaniowych, intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych ma wynosić do 60%, a ostateczna kwota dofinansowania ma zależeć od kilku czynników: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), zastosowanego rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej.

Pilotaż ruszył 14 kwietnia 2021 r. i  ma charakter ciągły. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez szczeciński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżąco, a umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

Więcej informacji znajda Państwo na stronach internetowych poświęconych programowi:

www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Pilotaże)
www.wfos.szczecin.pl (szczegóły naboru)

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z P. Katarzyna Lewandowską ? insp. ds. pozyskiwania śr. pozabudżetowych UG w Będzinie tel. 094 31 62 551 , e-mail: k.lewandowska@bedzino.pl

opublikowano 22 kwietnia 2021