WYNIKI NABORU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019.

8757_ocenamerytoryczna

opublikowano 12 lutego 2019