Zaproszenie do udziału w ankiecie diagnostycznej

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza do partycypacji w tworzonej na lata 2023-2027 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Koszalinie, ale zasięgiem obejmuje gminy: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Darłowo, Malechowo, Manowo, Mielno, Polanów, Postomino, Sianów, Sławno, Świeszyno, Tychowo oraz miasto Darłowo i Sławno. Od prawie 17 lat wspiera lokalną społeczność poprzez przygotowanie i dofinansowanie projektów, które realizują założenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szczególnie cenne są uwagi i opinie mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych. Warto, abyście podzielicie się Państwo swoimi opiniami, dzięki którym uda się zaplanować działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania naszego regionu.

Pragniemy zatem  zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu potencjału, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania naszego LGD. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych. Ankieta dostępna jest tutaj.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia ŚGD, adres: Partyzantów 17 (lokal nr 215), 75-411 Koszalin.

opublikowano 28 marca 2023