Nowoczesne wyposażenie już w Przedszkolu Samorządowym w Mścicach

Grupa Zefirki w czasie zajęć grupowych / fot. Iwona Formela

Gmina Będzino wspólnie z Liderem – Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie od września 2012 r. realizuje projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka” .

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu od września 2012 r. w grupie ZEFIRKI prowadzone są zajęcia dodatkowe, tj. język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna), zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, oraz zajęcia skierowane do rodziców i opiekunów grupy. W lutym w ramach projektu zakupiono liczne zabawki, pomoce dydaktyczne, salę do zajęć z dziećmi wyposażono w nowoczesne meble zakupione ze środków unijnych.  Projekt realizowany jest przy wsparciu i ogromnym zaangażowaniu pracowników i dyrekcji przedszkola.

[nggallery id=29]

opublikowano 26 lutego 2013