X Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych- Dobrzyca 2019


W sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrzycy pod patronatem Wójta Gminy Będzino, Mariusza Jaroniewskiego i Starosty Koszalińskiego pana Mariana Hermanowicza odbył się X Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych.

Imprezę otworzyli, życząc przyjemnego spędzenia czasu i owocnej rywalizacji, oraz przypominając o ważności dnia 1 maja nie tylko jako Święta Pracy ale również jako 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Jerzy Łuczak. W rywalizacji w poszczególnych kategoriach uczestniczyło 11 solistów, 1 kapela ludowa, 28 zespołów śpiewaczych i 1 zespół pieśni i tańca. W efekcie tych zmagań jury wraz z przewodniczącym komisji Winfredem Wojtanem wytypowało najlepszych wykonawców.


W kategorii soliści:
I miejsce – Andrzej Sroka , I miejsce – Stokrocki Ryszard
II miejsce – Polańska Halina
W kategorii kapele ludowe :
I miejsce – Kapela Ludowa „SWATY” z Będzina,
W kategorii zespoły śpiewacze :
I miejsce – Zespół Śpiewaczy Bursztyny z Sianowa
II miejsce – Zespół ludowy „Przepiórki” z Sarbinowa
III miejsce – Zespół Śpiewaczy „Nestor” z Rosnowa
W kategorii zespoły pieśni i tańca :
I miejsce – Zespół Ziemia Bobolicka z Bobolic
Nagrodę Grand Prix przeglądu ufundowaną przez Wójta Gminy Będzino otrzymał „Zespół Wojtana” z Koszalina . Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak, oraz członkowie komisji konkursowej: Winfred Wojtan i Zbigniew Dubiella wręczyli zwycięzcom poszczególnych kategorii nagrody ufundowane przez Powiat Koszaliński oraz nagrody przekazane przez państwa Lucynę i Kazimierza Parol prowadzących firmę w Mścicach.


Zdobywcy nagród głównych w poszczególnych kategoriach reprezentować będą powiat koszaliński w przyszłorocznym przeglądzie wojewódzkim, który odbędzie się w Niedzielę Palmową w Łobzie. Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki w postaci roślin ozdobnych ufundowanych przez sponsora imprezy państwa Iwonę i Piotra Bigońskich „OGRODY HORTULUS” oraz drobne upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie.

W trakcie trwania przeglądu tradycyjnie już wykonawcy i zespoły miały możliwość darmowego zwiedzania ogrodów HORTULUS, zrobienia sobie zdjęć w przepięknej scenerii rośli ozdobnych czy też zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg przeglądu w tym przede wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy za przygotowanie bardzo smacznych ciast i posiłków oraz pracownikom GOK za sprawne przeprowadzenie imprezy.

Foto: Monika Zielińska, Tomasz Wojciechowski