X Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych

Przypominamy i zapraszamy do udziału! Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Koszalinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w X Powiatowym Przeglądzie Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych, który odbędzie się w dniu 1 maja o godz. 10.00 w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy.

Przegląd ten ukierunkowany jest na propagowanie i kultywowanie twórczości ludowej oraz popularyzację folkloru polskiego . Impreza ma charakter konkursu i wytypowane zostaną najlepsze zespoły i wykonawcy, którzy reprezentować będą powiat koszaliński na przeglądach wyższego szczebla. Jesteśmy jednak przekonani,   że wszyscy zasługiwać będą na wyróżnienie  i żaden zespół,  ani wykonawca nie wyjedzie z Dobrzycy  bez upominku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do oglądania prezentacji artystów ludowych. Bliższe dane o imprezie znajdują się na stronie internetowej GOK Będzino: www.kultura-bedzino.pl  . Imprezie patronuje Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski i Starosta Powiatu Koszalińskiego, Marian Hermanowicz.

            Z a p r a s z a m y!

Ostatnie