V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2009-2013, których
przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu
społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie
konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30) odnoszącej się do zakresu merytorycznego kampanii prewencyjnych realizowanych przez KRUS w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”, tj. popularyzujących zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych:
1. „Rola rolnika, by upadku unikał”;
2. „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”;
3. Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”;
4. Rolniku, nie daj się kleszczom!”;
5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”;
6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.
Wzorem ubiegłego roku, Konkurs ten będzie przebiegał dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) zainteresowany powinien przesłać w terminie do dnia 22.03.2024 r. pocztą tradycyjną na adres Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Koszalinie
ul. Słowiańska 5
75-846 Koszalin
(liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną: koszalin@krus.gov.pl,
w którym podlega ubezpieczeniu rodzic lub opiekun prawny dziecka. Na  kopercie zgłoszenia wysłanego pocztą tradycyjną/w tytule e-maila należy wpisać „Konkurs na Rymowankę”.

Załącznik nr 1 Regulamin V edycji konkursu na rymowankę (2024) (1)