Obrady XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Będzinie