Za-Działaj Lokalnie!

Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami ogłasza kolejną edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.


W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Zapraszamy również na spotkanie informacyjne na temat programu, które odbędzie się  17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 12 w sali konferencyjnej UG Będzino.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu gmin: Biały Bór, Będzino, Sianów, Polanów, Mielno, Świeszyno, Tychowo, Biesiekierz, Manowo, Miasto Koszalin.
W tegorocznej edycji składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl
Termin składania wniosków kończy się 6.06.2016r.
Zapraszamy do zapoznania się z:
• regulaminem konkursu,
• formularzem wniosku (wersja do wglądu, wnioski należy składać jedynie poprzez generator wniosków).
Na wszelkie Państwa pytania z radością odpowie Marta Czerwińska oraz Urszula Sadłowska pod numerem telefonu: 94 3478205 lub adresem email: marta.czerwinska@ndsfund.org
Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz poszukiwania inspiracji do działań na stronie: www.dzialajlokalnie.pl
Przez 10 lat realizacji konkursu „Działaj Lokalnie” Fundacja Nauka dla Środowiska:
• sfinansowała: 126 projektów
• przekazała: 467 885,84 zł
• łączna kwota projektów: 1 086 085,27 zł
Zapraszamy serdecznie do składania wniosków!

logotypy