Za-Działaj Lokalnie!

Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami ogłasza kolejną edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu ?DZIAŁAJ LOKALNIE X? Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W X edycji Programu ?Działaj Lokalnie? wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego ? samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu gmin: Biały Bór, Będzino, Sianów, Polanów, Mielno, Świeszyno, Tychowo, Manowo, Miasto Koszalin.

W tegorocznej edycji składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl

Termin składania wniosków kończy się 16.06.2017r. 

Zapraszamy do zapoznania się z:

  • regulaminem konkursu,
  • formularzem wniosku (wersja do wglądu, wnioski należy składać jedynie poprzez generator wniosków).

Na wszelkie Państwa pytania z radością odpowie Marta Czerwińska oraz Urszula Sadłowska pod numerem telefonu: 94 3478205 lub adresem email: marta.czerwinska@ndsfund.org i urszula.sadlowska@ndsfund.org

Będzie okazja również do osobistego zadania pytań ww. specjalistkom podczas spotkania informacyjnego dot. Programu Działaj Lokalnie organizowanego dla aktywnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z naszej gminy.

SZKOLENIE odbędzie się w poniedziałek dn. 22.05.2017 o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy

A już teraz zapraszamy do obejrzenia filmu oraz poszukiwania inspiracji do działań na stronie: www.dzialajlokalnie.pl

Zapraszamy serdecznie do składania wniosków!

 

opublikowano 12 maja 2017