Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na konferencję online, dziś godzina 9:00

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie zaprasza na konferencję online w dniu 9 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 pt. ” Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie województwa zachodniopomorskiego w warunkach zmieniającego się klimatu a rola doradców rolnych. Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody?
W załączeniu przesyłam agendę spotkania.
Poniżej link do rejestracji:

opublikowano 9 listopada 2021