Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w Kołobrzegu 2023

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, zapoczątkowany decyzją Rady Europy w 1991 r., a podstawę stanowił zainicjowany przez Francję Dzień Otwartych Zabytków. Polska jest jego aktywnym uczestnikiem od 1993 r., a województwo szczecińskie od 1995, zachodniopomorskie – od 1999 r.

Krajowym Koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Nadrzędnym celem tego wydarzenia jest promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej i propagowanie dialogu międzykulturowego, udostępnianie do zwiedzania miejsc i obiektów, na co dzień niedostępnych lub nieznanych. Coroczne wydarzenia są organizowane w dwa, wrześniowe weekendy. Tegoroczne hasło EDD to: „Tradycje od pokoleń”.

Od 2004 r. Biuro Dokumentacji Zabytków – z upoważnienia Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego – jest koordynatorem EDD w woj. zachodniopomorskim. EDD odbywają się w ciągu dwóch weekendów września. Jest to zaszczytne zadanie wpisane w Statut Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

w 2016 roku odbyły się po raz pierwszy Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, trwające od sierpnia do października. Stanowią one odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne – jesteśmy ciągle w fazie budowania i umacniania tożsamości, poczucia więzi z Pomorzem, akceptacji bogatego dziedzictwa kulturowego i pragnienia jego zachowania dla następnych pokoleń. Naszymi partnerami są samorządy lokalne, instytucje kultury, instytucje państwowe, stowarzyszenia, szkoły, związki wyznaniowe, osoby indywidualne.

Tegoroczne hasło ZDD to: „Przestrzenie Dziedzictwa” , które pozwala na szeroką interpretację, dając możliwość powiązania go z licznymi aspektami odnoszącymi się do wspólnej przeszłości, poczucia przynależności i związku z historią, językiem, tradycją.

W dniu 26 sierpnia 2023 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu podczas ZDD wśród wielu wyróżnionych znalazł się zespół ludowy Kwiaty Polskie z Tymienia otrzymał wyróżnienie przyznane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za szczególne zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego, wręczone przez Panią Marię Witek – Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Panią Annę Bańkowską – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

opublikowano 29 sierpnia 2023