Zaczynamy konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.