Zajęcia z nauki pływania

Uprzejmie  informujemy,  iż  od  listopada  br. wszystkie  dzieci  z  klas  3  Szkół  Podstawowych  z  terenu   Gminy   Będzino biorą   udział  w  cotygodniowych  nieodpłatnych  zajęciach  nauki  pływania  organizowanych na  basenie  „Helios”  w Ustroniu  Morskim. Gmina  zapewnia  także  darmowy  dowóz.

Z  poszczególnych  Szkół  udział  bierze :

–  Szkoła  Podstawowa  w  Będzinie  z  siedzibą  w  Łeknie – 9 uczniów,

– Szkoła  Podstawowa  w  Dobrzycy – 13  uczniów,

– Szkoła  Podstawowa  im. Kardynała  Ignacego Jeża w  Tymieniu – 12  uczniów,

– Szkoła  Podstawowa  im. Ludzi  Morza  w  Mścicach – 30  uczniów.

Część  zajęć  z  grudnia  2022 r. została  przełożona  na  styczeń 2023 r. z  uwagi  na  zmianę  terminu  przerwy  technologicznej  basenu.

Po  feriach  zimowych  będą  kontynuowane  zajęcia  dla  dzieci  klas  3 Szkół  Podstawowych,  a  w  przyszłym  roku  szkolnym  planowane  jest  objęcie nauką  pływania  kolejnego  rocznika  dzieci.