Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne służą dzieciom do uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych rozwijających ich zainteresowania. / Fot. Renata Skonieczna (ZS Mścice)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji zajęć dodatkowych w Szkołach Podstawowych w Gminie Będzino, w ramach realizacji projektu “Stawiamy na indywidualizację”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program  Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i  kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, UMOWA UDA-POKL.09.01.02-32-120/12-00.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj.

 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCICACH (fot. Renata Skonieczna, Iwona Lichmańska)

[nggallery id=33]

[nggallery id=40]

[nggallery id=41]

 SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY

[nggallery id=34]

[nggallery id=36]

[nggallery id=38]

[nggallery id=39]

 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W TYMIENIU (fot. Małgorzata Gałka)

[nggallery id=35]