Zakończenie naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych.

Szanowni Państwo, przypominamy, że dnia 31 stycznia 2022 r. zakończył się nabór wniosków w Programie Priorytetowym Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 
w budynkach wielorodzinnych  – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program skierowany był
właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nadal można natomiast składać wnioski na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Przypominamy, że w ramach programu przewidziano dofinansowania dla właścicieli i współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych lub wielorodzinnych (mieszczących do 2 lokali), posiadających wydzieloną Księgę Wieczystą.

 

 

 

 

„Czyste Powietrze” – nowa część programu.

Szanowni Państwo od  25 stycznia 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska rozpoczął się nabór  wniosków do trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku nie może przekraczać  900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikacji będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach).

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie: https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/ oraz w
Urzędzie Gminy pod nr telefonu : 94 31 62 541