Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Będzino planuje aplikować o środki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie zadania pod nazwą ‘’Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino’’ w 2023 roku.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie związane z usuwaniem azbestu.

Wnioski można składać do dnia 20 lutego 2023 roku.

Osoby zainteresowane demontażem lub odebraniem zdjętego już azbestu ze swojej nieruchomości prosimy o zgłaszanie się do pok. Nr 16 tut. urzędu, bądź pod nr tel. 94 3162 551

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których nieruchomości zostały ujęte
w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” oraz dopełniły formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (tj. zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli jest wymagane).

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące:

  • demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
  • zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

 

*UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Będzino
o dofinansowanie w/w zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. W przypadku niezakwalifikowania wniosku do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.