Zapraszamy mieszkańców sołectwa Smolne na zebranie wiejskie w dniu 27 września 2022 r. o godz. 17:00