Zapraszamy mieszkańców sołectwa Dobre na zebranie wiejskie w dniu 21 września 2022 r. o godz. 18:00