Zapraszamy mieszkańców sołectwa Mścice na zebranie wiejskie w dniu 20 września 2022 r. o godz. 18:00