Zapraszamy mieszkańców sołectwa Uliszki na zebranie wiejskie w dniu 19 września 2022 r. o godz. 18:00