Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V, jubileuszowej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.10.2012r.
Projekt „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”realizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku i rozwija się systematycznie. Konsekwentnie identyfikujemy, wyróżniamy i promujemy inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

  • Grupa 1– przedsiębiorcy (firmy – mikro, małe, średnie, duże),
  • Grupa 2– gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
  • Grupa 3– organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

Poza tytułami i wyróżnieniami w obecnej edycji konkursu nasi Partnerzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla laureatów:

– promocja „Firmowe Korzyści Orange dla Liderów Innowacji I Rozwoju” – przygotowana przez Orange – szczegóły http://www.orange.pl/kid,4002234916,id,4002741201,title,promocja-dla-Liderow-Innowacji-i-Rozwoju,article.html – w promocji można kupić 5 telefonów po atrakcyjnych cenach oraz korzystać przez 24 lub 36 miesięcy z obniżonego dla nich o 20% abonamentu,

– ultrabook-i ufundowane przez Intel Technology Poland,

– smartfony – ufundowane przez Sony Mobile Communications,

– sprzęt elektroniczny – ufundowany przez  Dom Inwestycyjny Investors S.A.,

– zaświadczenia/certyfikaty Firmy Wiarygodnej Finansowo – ufundowane przez Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor” S.A.

Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju- 2012” został objęty Patronatem m.in. przez:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Krajowy Punkt Kontaktowy KPK CIP, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałków poszczególnych województw.

Mecenasem tegorocznej edycji jest Orange. Partnerami Technologicznymi są Intel Technology Poland oraz Sony Mobile Communications. Partnerem Merytorycznym jest Dom Inwestycyjny Investors S.A. Partnerem Wspierającym jest Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor” S.A.

Często pada pytanie czy nasza firma jest innowacyjna ? Czy warto o tym poinformować swoich klientów ?

W ramach naszego konkursu identyfikujemy i promujemy innowacje na różnych poziomach skomplikowania i zaawansowania. Innowacje to nie są tylko przełomowe rozwiązania technologiczne na świecie, wynalazek nowego urządzenia czy nowa metoda technologiczna. W ramach naszego konkursu zajmujemy się również innowacjami na poziomie krajowym, branżowym i regionalnym.

Podstawą oceny otrzymywanych ankiet jest m.in. ocena prezentowanego rozwiązania w porównaniu z innymi zgłoszeniamiotrzymanymi od uczestników w danej kategorii i podkategorii z danego województwa. Patrząc na historię naszego konkursu wygrywają w nim zarówno rozwiązania innowacyjne na poziomie danego regionu (jest szansa wygranej w jednej z 16 edycji regionalnych) jak i bardziej zaawansowane rozwiązania triumfują w edycji ogólnopolskiej.  Jeżeli chodzi o informację dla Państwa klientów – fakt bycia podmiotem innowacyjnym i rozwojowym jest coraz częściej istotną informacją przynajmniej dla pewnej grupy Państwa klientów.Prosimy sprawdzić zarówno wyniki regionalne jak i ogólnopolskie z poprzednich lat, gdzie jasno widać jak dużo podmiotów małych i średnich miało okazje otrzymać wyróżnienia i nagrodyhttp://www.liderzyinnowacji.pl/wyniki_edycji_regionalnych_2011.html .

 

Tytuły zostaną przyznane w  następujących kategoriach:Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w nowej kategorii Inspirująca firma. Nowa kategoria dotyczy opisu korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia rozwiązań telco/IT w ocenianym podmiocie.

W konkursie można wziąć udział w kilku kategoriach jednocześnie np. startując w kategorii innowacyjny produkt/usługa, inspirująca firma, dynamiczniej rozwijająca się firma czy też w bardziej zaawansowanej kategorii innowacyjna firma. Start w kilku kategoriach jednocześnie podnosi szansę na wygraną  a wiąże się tylko z nieco większym nakładem czasowym (wypełnienie kilku ankiet).Warto zwrócić uwagę, że wypełniamy tylko te fragmenty ankiet, które dotyczą wybranych przez nas kategorii – pozostałe miejsc pozostawiamy niewypełnione.

Szczegóły www.liderzyinnowacji.pl

źródło: Fundacja Innowacji i Rozwoju Kom.V.03.2012r.