Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie  zapraszam nowo wybranych Sołtysów  na spotkanie, które  odbędzie  się  dnia  14 marca  2019 r.,  o  godz.   13.00,  w  sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Tematyka spotkania:

♦ otwarcie i przedstawienie porządku spotkania

♦ wręczenie Zaświadczeń o wyborze i prezentacja nowo wybranych sołtysów

♦ informacja przedstawiciela  PZZ w Stoisławiu na temat form współpracy z rolnikami

♦ informacja przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Będzinie dotycząca możliwości korzystania z usług bankowych,

♦ informacja przedstawiciela KRUS z zakresu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych i ubezpieczeń dla rolników

♦ informacja przedstawiciela  ODR Oddział Koszalin dotycząca planowanych szkoleń w 2019 r. i innych form współpracy

♦ sprawy bieżące związane z  funkcjonowaniem sołectw

♦ zakończenie spotkania.

 

/ Bardzo proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego , nr konta, nr telefonu do kontaktu oraz kto posiada adresu – e- mail/

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Będzino

Mariusz Jaroniewski