Zaproszenie

W imieniu Rady Sołeckiej i Sołtysa serdecznie zapraszamy
na spotkanie integracyjne podczas prac porządkowych
na cmentarzu w Strzeżenicy w dniu 19.10.2013 o godzinie 14:00.
W miarę możliwości prosimy o zabranie sprzętu tzn. Łopat, grabi, pił, taczek.
Przewidziany skromny poczęstunek dla wolontariuszy.

Z poważaniem
Sołtys Strzeżenic
Krystyna Żakowska-Węgielnik