Zaproszenie do udziału w projekcie

Serdecznie zapraszamy mieszkanki gminy Będzino powyżej 50 roku życia do wzięcia udziału
w projekcie pn. „Wiem, umiem, rozumiem”.

Czas realizacji projektu: kwiecień – sierpień 2013.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W ramach projektu uczestniczki mogą wziąć udział w nauce obsługi komputera, języka angielskiego oraz przejść szkolenie z zakresu odporności na stres i umiejętności autoprezentacji oraz kursu wizażu.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 16 kwietnia 2013r. w sali nr 14 w Urzędzie Gminy Będzino
o godzinie 15:00.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.bedzino.pl i w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino (pok. 12).

opublikowano 1 kwietnia 2013