Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z podejmowanymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Miasto Koszalin przystąpiła do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2023 (Planu).

Celem Planu jest m.in.:

– określenie potrzeb transportowych i komunikacyjnych mieszkańców obszaru KKBOF,
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– poprawa wydajności i efektywności transportu osób i towarów,
– redukcja gazów cieplarnianych oraz zużycia energii,
– promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów,
– poprawa jakości życia mieszkańców,
– wzrost atrakcyjności obszaru KKBOF.

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się do pracy nad przygotowywanym dokumentem i wypełniania anonimowej elektronicznej ankiety. Wyniki ankiety posłużą do zdiagnozowania problemów i potrzeb w zakresie mobilności miejskiej na obszarze KKBOF. Ankieta jest dostępna w okresie 21.06.2016-15.07.2016 na stronie:

http://mobilnosc-kkbof.badanie.net/

Jednocześnie informujemy, że projekt Planu zostanie Państwu przedstawiony w ramach konsultacji społecznych. Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

Koszalin – 11.07.2016 r. godz. 15.00, sala 300, Urząd Miejski w Koszalinie.
Kołobrzeg – 12.07.2016 r. godz. 15.00, duża sala konferencyjna, Urząd Miasta w Kołobrzegu.
Białogard – 14.07.2016 r. godz. 17.00, sala konferencyjna nr 106, Urząd Miasta w Białogardzie.

 

 

opublikowano 22 czerwca 2016